මට බජට් එකට ගන්න හොඳ මොබයිල් ෆෝන් එක මොකක්ද?

31000 ta hoda phone ekak kiyannako

brand new d?

Vivo Y65 y66 (New) in Kalutara City | ikman.lk