🤔 මොනවද ඕන කැටගරීස් ටික

ඔයාල ඕන කරන කැටගරීස් ටික මෙතන කියන්න. කලින් එක වගෙ නෙවෙයි මේකේ sub categories දාන්න පුලුවන් නිසා තවත් advance විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්.

12 Likes

කලින් එකේ ඒවම add කළා නම් හරිනෙ :slightly_smiling_face:. කට්ටිය අඩු වැඩි වෙන්න ඕනෙ ඒවා කියයිනෙ එතකොට :slightly_smiling_face:

3 Likes

වෙන මොනවද ඕනේ ඔයාලට?

3 Likes

Windows Updates & security patches , iOS updates & Security patches , Android updates & security patches

1 Like

කලින් කැටගරි ටික්ම දාමු

Today in tech history

1 Like

Test

Movies

 • News
 • Web Development
 • Software Development
 • Designing (Logo, UI/UX, Video Editing etc.)
 • AI & Electronics
 • Windows
 • Linux & FOSS
 • Android
 • Resources
 • Feedback
 • Off-topics

Oya main catogories yatathe sub categories haduwanm hodai kiyala hitenawa :slight_smile:

Edited*

5 Likes

නියමයි මේ ටික. මම තව ෆෝරම් එක කන්ෆිගර් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ ටික කරපු ගමන් කැටගරි ටික හදන්නම්.

6 Likes

මෙකට පුලුවන්නම් විතරක් app එකකුත් හදන්න
ඒ ඇරෙන්න පරණ ඒවා ටිකම දාන්න
උදා:- best answer

පරණ ටික දානවා.

2 Likes

Freelance
Crypto Currency
Forex
Stock Market
AirDrop
Fiver
Windows 10 / 11
Linux Basic / Tools
Programming Language
VPN(Manual Config krnna ugannanna pluwannam)

3 Likes

windows 11
windows 10
ios
android
programming
AI
Google Assistant
Amazon Alexa

3 Likes

Web development
General
Social media
Android apps
iOS apps
Windows 10/11
Google
Apple
OnePlus
Samsung
Microsoft
Huawei
Nokia
Linux
Oppo
Xiaome
Site feedbacks
Internet
WhatsApp
Facebook
Meta Platforms Inc
AR/VR
AI
Astronomy
Programming
Off topics

2 Likes

Freelancing
E-money
AdSense
Movies
App Developing
Web Developing
WordPress
Designing
FeedBack

2 Likes

JS, HTML, Python, Aeronautical, Java, Windows, Android

1 Like

A category for editing designing

Please add this category :roll_eyes:

Main Category
Entertainment
Subcategory
Movies
TV series

2 Likes

Linux, Windows, TV Series, How To