පැරණි මතක අලුත් කිරීම..(Linux..)

මට මතකයි මීට ගොඩ කාලෙකට කලින් තිමිර අයියා '… පෙම් බැදි තිමිර ’ (මට හරියට ලියල තිබ්බ නම නම් මතක නැහැ ටොපික් එකට…)…හැබයි මතක විදියට නම්ලි නක්ස් ගැන තමයි තිමිර අයියා ලියලා තිබ්බේ…පුලුවන්ද මට ඒ පොස්ට් ටිකේ ලින්ක් එකක් හොයලා දෙන්න…ඒ පෝස්ට් කියවපු කාලෙ කම්පියුටර් එකක් තිබ්බෙ නැහැ මට ඒකයි… :roll_eyes: :wave:

3 Likes

මේ link එකෙන් ගිහින් බලන්න තියෙනවද කියල?

2 Likes
3 Likes