ඔයාල අහන ප්‍රශ්න වලට best answer එක තෝරන්නෙ මෙහෙමයි

ඔයා මේ forum එකේදී ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම ඒකට කවුරුම හරි ඔයාගේ ඒ ගැටළුව විසඳපු උත්තරයක් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් ඒ හරිම උත්තරය Solved විදිහට mark කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ ගැටළුවම තියෙන තව කෙනෙක් ඔයාගේ ඒ thread එක බැලුවොත් එයාට හරි උත්තරය හොයාගන්න ලේසි වෙන්න පුළුවන්.

අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නෙ කියල

Best answer එක එහෙමත් නැත්තම් හරිම උත්තරය තෝරන්න පුලුවන් දෙන්නයි මේකේ ඉන්නේ.

  1. ඒ, thread එක open කරපු කෙනා

  2. මේ forum එකේ admin panel එක.

ඒ හැර වෙන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඔයාගේ thread එකේ තියන උත්තරයක් best answer එක විදිහට select කරන්න බෑ. අපි බලමු කොහොමද මේක PC එකෙන් හරි ඔයාගේ laptop එකෙන් හරි mobile එකෙන් හරි එනකොට කරන්නේ කොහොමද කියල.

:computer: PC/Laptop එකෙන් එනව න​ම්

Solved PC(1)

:iphone: Mobile එකෙන් එනව නම්

IMG_4809

3 Likes

This forum is super than previous one

2 Likes